Du är här

Mitt i veckan - Barnkör

Varannan onsdag under hösten har vi ”mitt i veckan” kl. 17 – 19.30. Kom för gemenskap, god mat, barnkör och inspiration. Vi samlas kl. 17 för en gemensam måltid på Nya Vinden. Därefter delar vi upp oss i smågrupper:

Kl. 17.30 Barnkörsövning med Susanne Björkstarnd. Grupp 1 (skolbarn 7 -10 år)
Kl. 18.15 Barnkörsövning med Susanne Björkstarnd. Grupp 2 (4 – 6 år)

.
Kl. 17.30 Samtalsgrupp på Nya Vinden.

Barnkör

Varmt välkommen till Andreaskyrkans barnkör! Kören leds på svenska av musiklärare Susanne Björkstarnd. Kören riktar sig till barn i ca 4-10 års åldern.

Övningarna börjar med middag för alla kl. 17.00. Efter det fortsätter barnen med körövning och de vuxna får delta i andra aktiviteter.

Mer info om kören fås av Tom Skogman:

tom.skogman@gmail.com, tfn 050 3390 901