Du är här

Vad är Israel i fokus

Israelvännerna i Andreaskyrkan inbjuder till ISRAEL I FOKUS

Föreningen Israels Vänner r.f. samlades under tiotals år på 1900-talet regelbundet i Andreaskyrkan, i normala fall tredje fredagen i varje månad. Dessa samlingar pågick ända till 1980-talet då de av olika orsaker upphörde. Vi, Israels vänner i Andreaskyrkan, vill nu återuppta denna fina tradition. Israelsamlingarna kommer att fokusera på det profetiska bibelordet, men också beröra aktuella händelser i Israel och övriga delar av världen rörande det judiska folket.

VARMT VÄLKOMNA FRÅN NÄR OCH FJÄRRAN

Andreaskyrkan 
Högbergsgatan 22 i Helsingfors